Fogmegtartó kezelések 
és mosolyesztétika

Dr_Zeller_Zsófia_fogszakorvos_Dental_Art_Pécs-gyerekfogászat

Fogmegtartó és helyreállító kezelések

“A legjobb tömőanyag maga a fogszövet, minden más csak kompromisszum.” Mi lehetne hát jobb iránymutató, mint az anyatermészet által létrehozott minta?

Már a szuvas területek kitisztításakor is igyekszünk minimálinvazívan, a lehető legtöbb ép fogszövetet megtartani. A töméskészítés során pedig a fogak biomimetikus terápiájának elveit követjük, azaz az általunk készített restaurációk nem csupán feltöltik az elveszített foganyag után maradt űrt, de fizikai tulajdonságaik révén visszaadják a fog eredeti funkcióit és ellenálló képességét. Az eredeti anatómiai formához való hűségük révén pedig gyakorlatilag láthatatlanul simulnak bele a környezetükbe, visszaállítva a fogazat egészséges megjelenését. 

Amikor a fertőzés megszüntetéséhez a kemény fogszövet eltávolítása már nem elegendő, gyakran szükségessé válik a fog belső üregében található erek és idegek kitisztítása is. Ezeket a fogakat nagy veszteség volna azonnal eltávolítani, mivel a pótásuk jelentősen nagyobb anyagi terhet jelent, mint a megmentésük, és a foghiány később a megmaradó fogak romlását is okozhatja. Az elmúlt évek robbanásszerű technológiai fejlődésével a korábban rosszhírű gyökérkezelések eredményessége sokkal kiszámíthatóbbá vált, a fogak hosszútávú megmentése többé nem csupán kísérlet, hanem reálisan elérhető cél.

Fogmegtartó kezelések

Biomimetikus tömések

Talán az egyik leggyakrabban alkalmazott fogászati helyreállító technika, amikor a fog szuvas területeinek kitisztítása során kialakított üreget fényre kötő plasztikus tömőanyaggal restauráljuk. Kisebb üregek ellátásakor a modern, nanorészecskéket tartalmazó kompozíciós műanyagok kíválóan teljesítenek mind a rágóerőnek való ellenállás, mind pedig az esztétikai igényeknek való megfelelés szempontjából. 

Nagy méretű tömések készítése során azonban fontos szempont, hogy a fog eredeti anatómiáját a legteljesebb mértékben igyekezzünk visszaépíteni. Ez nem csupán a fog egyedi formavilágának, csücsök- barázda rendszerének újraépítését jelenti, hanem szöveti szinten az egyes rétegek eltérő fizikai tulajdonságainak utánzását is. Ennek megfelelően a meggyengült fog központi, illetve fognyaki területét rugalmas, üvegszál megerősítésű anyagból helyettesítjük, míg a felszíni struktúrákon a kemény fogzománc helyettesítésére egy más jellegű, a kopásnak jobban ellenálló anyagot használunk ügyelve az eredeti anatómiai forma természethű utánzására. A csücskök és barázdák megfelelő kialakítása biztosítja az őrlőfogakra jellemző fogaskerékhez hasonló érintkezést, ami megfelelő rágófunkció és a rágóízület kiegyensúlyozott terhelése szempontjából elengedhetetlen.   Ezáltal az így elkészített tömés nem csupán elfedi a hiányt, hanem jelentősen csökkenti a fogrepedés kockázatát, ami a fogelvesztés egyik leggyakoribb oka.

Mikroszkópos gyökérkezelések

Amikor a fertőzés megszüntetéséhez a kemény fogszövet eltávolítása már nem elegendő, gyakran szükségessé válik a fog belső üregében található erek és idegek kitisztítása is. Az elmúlt évek robbanásszerű technológiai fejlődésével a korábban rosszhírű gyökérkezelések eredményessége sokkal kiszámíthatóbbá vált. A LABOMED PRIMA DNT endodonciai mikroszkóppal elérhető 25-30x-os nagyítás pontossága miatt a legprecízebb módon elvégzett beavatkozásaink közé tartozik. Mivel mindent pontosan láthatunk a kezelés során nem marad vissza gyulladt, vagy fertőzött fogszövet. Az extrém nagyításnak hála láthatóvá válnak a nagyörlő fogakra jellemző extra csatornák, és olyan komplikált esetek is biztonságosan elláthatóak, mint az extrém alakú, vagy a gyökér mélyén elágazó gyökércsatornák. Munkánk során törekszünk a fogak gyökérkezelését és végleges gyökértöméssel való ellátását egy alkalom alatt elvégezni. Az így végzett ellátás ugyan hosszadalmas és nagy koncentrációt igényel, de megéri minél kevesebb alkalommal megszakítani a kezelést, mivel minden egyes újrakezdéssel a felülfertőződést és az addig elvégzett munkánk eredményének elvesztését kockáztatjuk. A beavatkozás során a fog körül teljes  KOFFERDAM izolációt alkalmazunk, hogy megakadályozzuk a kezelés alatt alkalmazott vegyszerek szájüregbe kerülését, és a fog belsejének másodlagos fertőzését. A gyökércsatornákból a fertőzött szöveteket speciális VDW gépi gyökérkezelő eszközökkel távolítjuk el, majd a fog állapotának megfelelő kémiai protokollokat követve fertőtlenítjük azokat. A folyamat során a gyökércsatornáknak olyan formát adunk, ami egyszerre biztosítja a megfelelő tisztítást ugyanakkor a lehető legkevésbé gyengíti meg a fog szerkezetét és stabilitását.

Fogászati gócbetegségek kezelése

A szervezet egy rejtett helyén elzárva, folyamatosan meglévő fertőzést gócbetegségnek nevezzük. Egy fertőzött fog gyakran fájdalmat, arcduzzanatot és akár tályog kialakulását is okozhatja, de a tünetek lehetnek ennél kevésbé specifikusak is: bőrtünetek, hajhullás, egyéb autoimmun betegségek rosszabbodása is utalhat fogászati gócbetegségre. Sajnos ezek a tünetek előfordulhatnak korábban nem kellő precizitással kezelt gyökértömött fogak mellett is. Nagy veszteség volna ezeket a fogakat azonnal eltávolítani, mivel a pótásuk jelentősen nagyobb anyagi terhet jelent, mint a megmentésük.s

Nem megfelelő régi gyökértömések revíziója

Felülfertőződés esetén, vagy értékes fogpótlás behelyezése előtt a régi, nem megfelelően kivitelezett gyökértömések, esetlegesen korábban betört műszerek a mikroszkópos nagyításnak és gépi endodonciai megoldásoknak köszönhetően nagy biztonsággal eltávolíthatóak a gyökércsatornákból, majd az esetleg korábban el nem látott gyökércsatornákkal együtt újra kezelhetőek. Így a panaszos gyökérkezelt fogak hosszútávú megmentése nem csupán kísérlet, hanem reálisan elérhető cél.

Inlay, onlay (betétek) kompozitból vagy kerámiából

Egy gyökérkezelt fog csücskeinek, esetleg egy vagy több oldalának letörése után az eredeti anatómiai forma visszaállítása plasztikus tömőanyaggal szinte lehetetlen feladattá válik. A súlyosan károsodott fogak helyreállításakor szükségessé válhat fogtechnikus mester által készített restaurátumok alkalmazása is. Korábban ezt a fogak csapos felépítése és borítókoronával való befedése jelentette. Mára a fogászati ragasztó technika fejlődése lehetőséget ad a nagyméretű kiegészítések rögzítésére viszonylag csekély mennyiségű ép foganyag megőrzése esetén is. Ilyenkor a fogtechnikus mester formázza meg a pótlást, hozzáférve olyan felszínekhez is, ami a szájban elérhetetlenek. Így a végső pótlás tökéletesen kidolgozva érkezik vissza a rendelőbe és beragasztás után a fog olyan lesz, mint újkorában.

Csapos-koronás fogfelépítés

Olyan esetekben, mikor a gyökérkezelés sikeresen elvégezhető, azonban a fog koronai része már nem alkalmas egy pótlás megtartására a korrekten gyökértömött csatornába ragasztott üvegszálak ezreivel megerősített gyökércsapok bereagasztásával létrehozható egy műcsonk, ami stabil kapcsolatot jelent a ráhelyezett korona és a megtartott gyökér között. Az üvegszálas megerősítés biztosítja, hogy az így ellátott fogakra akár fémmentes pótlás is kerülhet, mivel használatukkal megelőzhető a gyökerek elszíneződése, vagy a koronán áttetsző sötét csap zavaró látványa.

Mosolyesztétikai kezelések

Esztétikailag zavaró metszőfogak ellátása (héjak, élpótlások)

A többszörösen ellátott, nagy kiterjedésű töméseket viselő metszőfogak esztétikája egyre romlik, zavaróvá válik a különbség a műanyag tömések fényáteresztő képessége és a természetes foganyag esztétikai tulajdonságai között. Előfordul az is, hogy baleset, ütés vagy esés következtében a metszőfogak egy része letörik. Ilyen esetekben néha elegendő lehet az esztétikai korrekcióhoz egy külső tömőanyag réteg felvitele vagy az elveszett éli rész tömőanyaggal való pótlása. A fogorvos által így elkészített direkt-héj előnye a gyorsasága, hátránya lehet a műanyag tömések természetéből fakadó térfogatváltozás és a pótlás idővel bekövetkező elszíneződése.

A metszőfogak színének, formájának, vagy méreteinek eltéréseinek tartós és precíz korrekcióját a fogtechnikus által készített egyedi kerámia héjak felhelyezésével tudjuk biztonságosan elvégezni. A kontaktlencse vékonyságú kerámia héjak segítségével minimális foganyag eltávolításával maximális esztétikai eredményt érhetünk el. A folyamat során a nagyon pontos fogszín meghatározás és tervezési munka után minimális előkészítést követően lenyomatvétel történik, majd a fogtechnikus által elkészített a kerámia héjat a következő alkalommal felragasztjuk. Az eljárás megoldást jelent a rendellenes alakú fogak esztétikai korrekciójára is.

Elszíneződött metszőfogak világosítása

Trauma, vagy korábbi gyökérkezelés következtében elszíneződött fogak esetében az színváltozást a fog belső szöveteibe ivódott festékanyagok okozzák, amelyek hatékony eltávolítása csak a fog belseje felől történhet meg. A megfelelő gyökértöméssel ellátott fogak gyökércsatorna bejáratának biztonságos lezárása után erős oxidáló szert tartalmazó gélt juttatunk a fog belsejébe, amit alkalmanként cserélünk mindaddig, amíg a kívánt változást el nem érjük. A fehérítés után a fog ürege akár végleges tömőanyaggal is lezárható, vagy a tervezett fogpótlás elkészíthető.

Tömések polírozása, karbantartása

Ahogy az autókat is szervizelni kell időnként, a folyamatos használatban lévő restaurációk felszínén is kialakulhatnak olyan nemkívánatos változások, amelyek hosszú távon a tömés élettartamát csökkenthetik, súlyosabb esetben járulékos megbetegedés (fogínygyulladás, szuvasodás) kialakulásához vezethetnek.  Épp ezért, a műanyag tömések, betétek széleit rendszeresen ellenőrizni kell, szükség esetén pedig polírozni, korrigálni. Ezzel megelőzhető a tömések széleinek elszíneződése, ami azon túl, hogy rontja az esztétikai összképet, másodlagos szuvasodások kialakulásához is vezethet.

Dental_Art_Pécs_Dr_Zeller_Zsófia_fogszakorvos

Dr Zeller Zsófia

Fogszakorvos

facebook.com/
dentalartpecs

Bejelentkezés és kapcsolatfelvétel

11 + 1 =