Jogi nyilatkozat

A Dental Art-Pécs honlap (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, illetve a fenti domain név tulajdonosa Dr. Zeller Zsófia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: szolgáltató).

Kérjük, az alábbi feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt a honlapot használni kezdi. A honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

1. Szerzői jogok

A honlap tartalmának – az ott megjelenő szövegek, képek, hangok, videók, adatok, egyéb információk, továbbá azok megjelenítésének, elrendezésének – szerzői joga – eltérő szerző feltüntetése esetén kívül – a szolgáltatót illeti meg. A weboldal teljes tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint a szolgáltató szellemi tulajdona.

A honlap tartalma egy részének vagy egészének bármilyen nemű felhasználása, így különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása – eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. E tilalom alól kivétel a saját, személyes célból történő felhasználás azzal, hogy a forrást (https://www.dental-art-pecs.hu) minden esetben pontosan fel kell tüntetni.

A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A honlap tartalmának üzleti célú felhasználása a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem megengedett.

A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely a szolgáltató számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket alkalmazását teszi lehetővé.

A honlapra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapján.

A honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Felelősség

A honlap bármely célú használatát mindenki saját felelősségére saját belátása alapján teszi. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a szolgáltató felelősséget nem vállal, ellenben megtesz mindent annak érdekében, hogy a megosztott tartalom a feltöltése időpontjában pontos, illetve a weboldal témájához kapcsolódóan hasznos legyen.

A honlapon technikai pontatlanságok és helyesírási hibák előfordulhatnak. A szolgáltató fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A honlap átmeneti hiányosságaiból, az esetleges üzemzavarból, rendszerhibából, a honlapon található információkra alapozott üzleti döntésekből, vagy más hasonló okból származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

3. Hivatkozások

A honlapon megjelenített, más weboldalakra történő hivatkozások / linkek – ellenkező megjelölés hiányában – nem állnak a szolgáltató tulajdonában, illetve üzemeltetésében. Erre tekintettel a szolgáltató nem vállal felelősséget az idegen honlapokon megjelenített információkért.

4. Adatvédelem

A szolgáltató a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartja. A szolgáltató adatvédelmi szabályzata az alábbi elérhetőségen tekinthető meg: https://www.dental-art-pecs.hu/adatkezelesi-tajekoztato-zeller.

5. Közösségi oldalak

A szolgáltató a Facebookon saját profillal rendelkezik, melyen bejegyzéseket is közzé tesz. Az itt található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, a bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik. A felhasználók által a Facebook profilon tett bejegyzések, hozzászólások tartalmát illetően a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató mindazonáltal fenntartja a jogot az oldalhoz nem illő, erkölcstelen, sértő, illetve egyéb hasonló tartalom törlésére, továbbá a hozzászóló Facebook profiltól való letiltására.

6. Jogviták

A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogvitákat a szolgáltató igyekszik békés úton rendezni. Esetlege per esetén a magyar bíróságok illetékesek, illetve a magyar jog irányadó. A szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

7. A jogi nyilatkozat megváltoztatása

A szolgáltató fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

8. Elérhetőség

Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen minket a Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén.

Pécs, 2019. július 11.